June 13, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Thua Thien Hue

Education and Training Department of Thua Thien Hue Province

  • Address : 22 Le Loi Street, Vinh Ninh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
  • Phone : (0234) 3823 057
  • Fax : (0234) 3820 942
  • Email : sgddt@hue.edu.vn
  • FB : https://www.facebook.com/So.GDDT.Thua.Thien.Hue
  • Website : https://thuathienhue.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/8upMWL8M7M1iydZ47
TAGS Hue city
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 22 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại : (0234) 3823 057 Fax : (0234) 3820 942 Email : sgddt@hue.edu.

Construction Department of Thua Thien Hue Province Address : 02 Nguyen Truong To Street, Vinh Ninh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province Phone : (0234) 3822 120 | 3845 268 Fax : (0234) 3820 094 Email : sxd@thuathienhue.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 02 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại : (0234) 3822 120 | 3845 268 Fax : (0234) 3820 094 Email : sxd@thuathienhue.gov.

Health Department Of Thua Thien Hue Province Address : 28 Le Loi Street, Vinh Ninh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province Phone : (0234) 3822 015 Fax : (0234) 3832 021 Email : syt@thuathienhue.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 28 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại : (0234) 3822 015 Fax : (0234) 3832 021 Email : syt@thuathienhue.gov.

Transportation Department of Thua Thien Hue Province Address : 10 Phan Boi Chau Street, Vinh Ninh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province. Phone : (0234) 3823 046 Fax : (0234) 3848 949 Email : sgtvt@thuathienhue.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 10 đường Phan Bội Châu, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : (0234) 3823 046 Fax : (0234) 3848 949 Email : sgtvt@thuathienhue.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Thua Thien Hue province Address : 18 Nguyen Sinh Sac street, Hue city, Thua Thien Hue province Phone : (0234) 3897 088 Fax : (0234) 3897 209 Email : sldtbxh@thuathienhue.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 18 đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : (0234) 3897 088 Fax : (0234) 3897 209 Email : sldtbxh@thuathienhue.