May 31, 2021
Blog

Sở Xây Dựng Thừa Thiên Huế

Sở Xây Dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Địa chỉ : số 02 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Điện thoại : (0234) 3822 120 | 3845 268
  • Fax : (0234) 3820 094
  • Email : sxd@thuathienhue.gov.vn
  • Website : https://sxd.thuathienhue.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/uPte4nxwWbhvPLGu7
TAGS Hue city
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Health Department Of Thua Thien Hue Province Address : 28 Le Loi Street, Vinh Ninh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province Phone : (0234) 3822 015 Fax : (0234) 3832 021 Email : syt@thuathienhue.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 28 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại : (0234) 3822 015 Fax : (0234) 3832 021 Email : syt@thuathienhue.gov.

Transportation Department of Thua Thien Hue Province Address : 10 Phan Boi Chau Street, Vinh Ninh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province. Phone : (0234) 3823 046 Fax : (0234) 3848 949 Email : sgtvt@thuathienhue.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 10 đường Phan Bội Châu, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : (0234) 3823 046 Fax : (0234) 3848 949 Email : sgtvt@thuathienhue.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Thua Thien Hue province Address : 18 Nguyen Sinh Sac street, Hue city, Thua Thien Hue province Phone : (0234) 3897 088 Fax : (0234) 3897 209 Email : sldtbxh@thuathienhue.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 18 đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : (0234) 3897 088 Fax : (0234) 3897 209 Email : sldtbxh@thuathienhue.

Department of Planning & Investment in Thua Thien Hue province Address : 07 Ton Duc Thang street, Hue city, Thua Thien Hue province. Phone : 0234-3822538, Fax : 0234-3821264 – Email : skhdt@thuathienhue.

Thua Thien Hue province ▹ Business Registration Office in Thua Thien Hue province Address : 07 Ton Duc Thang street, Hue city, Thua Thien Hue province. Phone : (0234) 3846 367 Email : dangkykinhdoanh@thuathienhue.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 07 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : 0234-3822538, Fax : 0234-3821264 – Email : skhdt@thuathienhue.