June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Thừa Thiên Huế

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thừa Thiên Huế, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7501S – Điện Biên Phủ – Huế

 • Địa chỉ : số 332 đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại : (0234) 3826 791
 • Fax : (0234) 3836 259
 • Email : dangkiemtthue@gmail.com
 • Website : http://dangkiemhue.com
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/bEw67yp9NEgbjAqu7

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7502S – Hương Trà – Thừa Thiên Huế

 • Địa chỉ : xã Hương Văn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại : (0234) 3760 086
 • Fax : (0234) 3750 889
 • Email : dangkiemtthue@gmail.com
 • Website : http://dangkiemhue.com
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/6xzTARwe5VsgAvNd7
TAGS Hue city
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Thua Thien Hue Province Address : 22 Le Loi Street, Vinh Ninh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province Phone : (0234) 3823 057 Fax : (0234) 3820 942 Email : sgddt@hue.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 22 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại : (0234) 3823 057 Fax : (0234) 3820 942 Email : sgddt@hue.edu.

Construction Department of Thua Thien Hue Province Address : 02 Nguyen Truong To Street, Vinh Ninh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province Phone : (0234) 3822 120 | 3845 268 Fax : (0234) 3820 094 Email : sxd@thuathienhue.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 02 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại : (0234) 3822 120 | 3845 268 Fax : (0234) 3820 094 Email : sxd@thuathienhue.gov.

Health Department Of Thua Thien Hue Province Address : 28 Le Loi Street, Vinh Ninh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province Phone : (0234) 3822 015 Fax : (0234) 3832 021 Email : syt@thuathienhue.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 28 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại : (0234) 3822 015 Fax : (0234) 3832 021 Email : syt@thuathienhue.gov.

Transportation Department of Thua Thien Hue Province Address : 10 Phan Boi Chau Street, Vinh Ninh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province. Phone : (0234) 3823 046 Fax : (0234) 3848 949 Email : sgtvt@thuathienhue.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 10 đường Phan Bội Châu, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : (0234) 3823 046 Fax : (0234) 3848 949 Email : sgtvt@thuathienhue.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Thua Thien Hue province Address : 18 Nguyen Sinh Sac street, Hue city, Thua Thien Hue province Phone : (0234) 3897 088 Fax : (0234) 3897 209 Email : sldtbxh@thuathienhue.gov.