May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Campuchia (Cambodia) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Campuchia (Cambodia) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Campuchia (Cambodia) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Campuchia (Cambodia) tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Đại Sứ Quán Campuchia (Cambodia) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Cambodia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Cambodia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 41 Phung Khac Khoan Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : from Monday to Friday 07:30 – 11:30 | 14:00 – 17:00 Phone : (028) 3829 2751 Fax : (028) 3822 2773 Email : camcg.hcm@mfaic.