May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Lào tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Lào hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Lào tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Lào (Laos) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Lào tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Laos
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

We would like to inform there is NO Embassy of Laos in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Consulate General of Laos in Da Nang City instead ? We also have information of the Embassy of Laos in Hanoi or Consulate of Laos in Ho Chi Minh City (HCMC).

Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : Số 16 đường Trần Quý Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại : (0236) 3821 208 | 3886 874 Fax : (0236) 3822 628 Email : laoconsulat@vnn.

Consulate General of Laos in Da Nang city Address : 16 Tran Quy Cap Street, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City. Phone : (0236) 3821 208 | 3886 874 Fax : (0236) 3822 628 Email : laoconsulat@vnn.

Consulate General of Laos in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 93 Pasteur Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to Friday 08:30 – 11:30 | 13:30 – 16:30 Phone : (028) 3829 7667 Fax : (028) 3829 9272 Email : cglaohcm@gmail.com Map : https://goo.