May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Namibia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Namibia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Namibia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Namibia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Namibia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Namibia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Namibia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Namibia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Namibia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Namibia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Namibia in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Namibia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Namibia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Namibia in Hanoi capital city of Vietnam.