May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Philippines tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Philippines hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Philippines tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Philippines tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Philippines tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Philippines hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Philippines tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Manila, Philippines 🇵🇭 Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo, Malate, Manila, Philippines 🇵🇭 Điện thoại: +63 2 521 6843 Lol 101 Fax: +63 2 526 0472 Email: vnembph@yahoo.com Website : https://vnembassy-manila.