May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Philippines tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Philippines hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Philippines tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Philippines tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Philippines tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A