May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Mexico tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Mexico tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mexico hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mexico tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Mexico tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Mexico tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Mexico
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Mexico in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 86/56/20 Pho Quang street, ward 2, Tan Binh district, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 09:00 – 17:00 Phone : (028) 6685 8388 Fax : (028) 3547 0624 E-mail: anh.

Embassy of Mexico in Hanoi Address : 14 Thuy Khue Street, Suite P033, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam. Phone : 024 3847-0948 | in Hanoi : 3847-0948 | outside Hanoi : 024  3847-0948 | outside  Vietnam 0084 24 3847-0948 Fax: 024 3847-0949 Email: contactmexvnm@sre.