March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Hòa Bình

Tỉnh Hòa Bình

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Hòa Bình

  • Địa chỉ : số 672 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
  • Số điện thoại : (0218) 3898 986 | 3856 048
  • Email : dangkykinhdoanhhb@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Hòa Bình

  • Địa chỉ : số 672 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
  • Điện thoại : (0218) 3852 113
  • Fax : (0218) 3853 152
  • Email : sokehoach@hoabinh.gov.vn
  • Website : http://sokehoach.hoabinh.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/89P8wqmJ5rN1DQgc6
TAGS Hoa Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Hòa Bình Địa chỉ : số 672 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Điện thoại : (0218) 3852 113 Fax : (0218) 3853 152 Email : sokehoach@hoabinh.

Justice Department in Hoa Binh province Address : 566 Tran Hung Dao street, Phuong Lam ward, Hoa Binh city, Hoa Binh province. Phone : (0218) 3894 775 Fax : (0218) 3853 606 Email : stp@hoabinh.

Sở Tư Pháp Hòa Bình
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ : số 566 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Điện thoại : (0218) 3894 775 Fax : (0218) 3853 606 Email : stp@hoabinh.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hoà Bình  Địa chỉ : phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Điện thoại : 0692709599 Fax : 02183855311 Website : https://hoabinh.xuatnhapcanh.

Hoa Binh CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Hoa Binh Province (Hoa Binh CDC) Address : Group 14, Thịnh Lang ward, Hoa Binh city, Hoa Binh Province. Website : https://ksbthoabinh.

Here’s below the location in Hoa Binh for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Hoa Binh city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Hoa Binh Immigration Office Address : Phuong Lam Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Phone : 0692709599, Fax: 02183855311 Website : https://hoabinh.xuatnhapcanh.