Chính phủ Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Burundi tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) tại Thành Phố

We would like to inform there is NO Embassy of Côte d’Ivoire (Ivory Coast) in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of Côte d’Ivoire (Ivory Coast) in Ho Chi Minh City (HCMC) instead? Embassy of Côte d’Ivoire (Ivory Coast) in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax :

Lãnh Sự Quán Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire)

Consulate of Côte d’Ivoire (Ivory Coast) in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Côte d’Ivoire (Ivory Coast) in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of Côte d’Ivoire

Lãnh Sự Quán Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) hiện

Consulate of Côte d’Ivoire (Ivory Coast) in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Côte d’Ivoire (Ivory Coast) in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there

Đại Sứ Quán Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Côte d’Ivoire (Ivory Coast) in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Embassy of Côte d’Ivoire (Ivory Coast) in Ho Chi Minh city (HCMC)

Lãnh Sự Quán Danh Dự Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 160/25/34 đường Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 09:00 – 12:00 | chiều

Honorary Consulate of Côte d’Ivoire (Ivory Coast) in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 160/25/34 Bui Dinh Tuy Street, Ward 12, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to Friday 09:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 Phone : (028) 6294 8524 Fax : N/A Email: chcihcm@gmail.com Website :

1 2