Vietnam is one of those countries that have decided to temporarily stop receiving and processing visa applications for all foreign visitors from last March 2020. This move is due to the rapid spread of the Covid 19 virus that has affected hundreds of countries around the world including Germany.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Đức (Germany) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Germany in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Germany in Hanoi OR Consulate of Germany in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Germany in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Đức (Germany) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại

Consulate of Germany in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Germany in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Germany in Hanoi OR Consulate of Germany in Ho

Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Đức (Germany) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán

Consulate of Germany in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Germany in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Germany in

Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Đức (Germany) hiện chưa thành

Embassy of Germany in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Germany in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : toà nhà Deutsches Haus Ho Chi Minh City Building, số 33 đại lộ Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Năm, sáng

1 2 3 4