Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Anh (UK) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Anh (UK) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Anh tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of United Kingdom (UK) in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of United Kingdom in Hanoi or British Consulate in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of United Kingdom (UK) in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax

Lãnh Sự Quán Anh (UK) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Anh (UK) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Anh (UK) tại

Consulate of United Kingdom (UK) in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of United Kingdom (UK) in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of United Kingdom in

Lãnh Sự Quán Anh (UK) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Anh (UK) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán

Consulate of United Kingdom (UK) in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of United Kingdom (UK) in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO

Đại Sứ Quán Anh (UK) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Anh (UK) hiện chưa thành

Embassy of United Kingdom (UK) in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of United Kingdom (UK) in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do

Tổng Lãnh Sự Quán Anh tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 25 đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 12:00 & chiều 13:30 – 17:00 Điện thoại : (028) 3825 1380

British Consulate General in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 25 Le Duan Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to Friday, 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00 Phone : (028) 3825 1380 | (028) 3823 2862 (Study in UK) Fax : (028) 3822 1971 | (028) 3829 5257

1 2 3