Cao Bang CDC
February 24, 2021 · TAGS Cao Bang

Center for Disease Control of Cao Bang Province (Cao Bang CDC) Address : Group 23, Sông Bằng ward, Cao Bang city, Cao Bang Province. Phone : 02063855666 Website : http://cdc.

Ca Mau CDC
February 24, 2021 · TAGS Ca Mau

Center for Disease Control of Ca Mau Province (Ca Mau CDC) Address: 91 Lý Thường Kiệt street, ward 6, Ca Mau city, Ca Mau Province. Phone : 02903831009 Fax : 02903567941 Map : https://goo.

Binh Thuan CDC
February 24, 2021 · TAGS Binh Thuan

Center for Disease Control of Binh Thuan Province (Binh Thuan CDC) Address : Lê Duẩn boulevard, Phú Trinh ward, Phan Thiet city, Binh Thuan Province. Phone : 0252.

Binh Phuoc CDC
February 24, 2021 · TAGS Binh Phuoc

Center for Disease Control of Binh Phuoc Province (Binh Phuoc CDC) Address : National Highway 14, commune 1, Tiến Thành village, Dong Xoai city, Binh Phuoc Province. Map : https://goo.

Binh Duong CDC
February 24, 2021 · TAGS Binh Duong

Center for Disease Control of Binh Duong Province (Binh Duong CDC) Address : 209 Yersin street, Phú Cường ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong Province. Phone : (0274) 3821785 Fax: (0274) 3821.

Binh Dinh CDC
February 24, 2021 · TAGS Binh Dinh

Center for Disease Control of Binh Dinh Province (Binh Dinh CDC) Address : C3, Điện Biên Phủ street, Nhơn Bình ward, Quy Nhon city, Binh Dinh Province. Phone : (0256)3648893 Fax : (0256)3648668 Map : https://goo.

Ben Tre CDC
February 24, 2021 · TAGS Ben Tre

Center for Disease Control of Ben Tre Province (Ben Tre CDC) Address : 230 Nguyễn Văn Tư street, ward 7, Ben Tre city, Ben Tre Province. Phone : +84-275-3822353 Website: http://cdcbentre.

Bac Ninh CDC
February 24, 2021 · TAGS Bac Ninh

Center for Disease Control of Bac Ninh Province (Bac Ninh CDC) Address : Nguyễn Quyền street, Võ Cường ward, Bac Ninh city, Bac Ninh Province Phone : 0222 3851 447 Email : ttksbt.syt@bacninh.

Bac Lieu CDC
February 24, 2021 · TAGS Bac Lieu

Center for Disease Control of Bac Lieu Province (Bac Lieu CDC) Address : 01 Đồng Khởi street, ward 5, Bac Lieu city, Bac Lieu Province. Phone : 0291.

Bac Kan CDC
February 24, 2021 · TAGS Bac Kan

Center for Disease Control of Bac Kan Province (Bac Kan CDC) Address : house 96, group 10, Nguyễn Thị Minh Khai ward, Bac Kan city, Bac Kan Province. Phone : 0209.

... 3 4 5 6 7 8 9 ...