October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Bắc Luân

Cửa khẩu Bắc Luân đặt tại đầu cầu Bắc Luân thuộc vùng đất phường Hoà Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu Bắc Luân phục vụ giao thương đường bộ cho người và hàng hóa. Hiện tại, có cửa khẩu Bắc Luân 1 và Bắc Luân 2 cách nhau hơn 3km.

Địa chỉ : phường Hoà Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/c7jH131tLEEfS16z7

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.