October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Bắc Phong Sinh (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) – Lý Hỏa (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh là cửa khẩu tại vùng đất thôn Bảo Lâm, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh là điểm cuối đường tỉnh 340, nối tiếp qua cầu trên sông Ka Long thông thương sang cửa khẩu Lý Hỏa (里火口岸) ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Địa chỉ : thôn Bảo Lâm, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/LzGFLaqdCtkoWBFLA

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.