October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Bản Cheng

Bản Cheng (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – Bản Mày (tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, Lào)

Cửa khẩu Bản Cheng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Cửa khẩu Bản Cheng thông thương với cửa khẩu Bản Mày Phạc Tha Na của huyện Sê Pôn, tỉnh Xavannakhẹt, Lào.

Địa chỉ : xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/CurCGp2VK2tE4oEX9

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.