October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Bản Vược

Bản Vược (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) – Ba Sa (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

Cửa khẩu Bản Vược (còn gọi là cửa khẩu Bát Xát) là cửa khẩu tại vùng đất bản Vược, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Cửa khẩu Bản Vược thông thương với cửa khẩu Ba Sa, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc bằng phà qua sông Hồng.

Địa chỉ : bản Vược, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/1Qxc3FUpBnbricWt8

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.