October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu biên giới Việt – Lào tại tỉnh Nghệ An

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) – Namkan (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào)

Từ huyện Diễn Châu (Nghệ An), theo quốc lộ 7, qua cửa khẩu Nậm Cắn (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) sang Xiêng-khoảng, Lào.

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất làng Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn ở điểm cuối quốc lộ 7A, thông thương sang cửa khẩu Namkan tại vùng đất bản Din Dan muang Nong Het tỉnh Xiengkhuang, Lào.

Cửa khẩu Thanh Thủy

Thanh Thuỷ (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) – Nậm On (tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào)

Cửa khẩu Thanh Thủy là cửa khẩu đường bộ tại vùng đất phía tây thôn Khe Mừ, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Cửa khẩu Thanh Thủy thông thương sang cửa khẩu Namon (Nậm On) muang Khamkeuth tỉnh Bolykhamxay, Lào.

Cửa khẩu Thông Thụ

Thông Thụ (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) – Nậm Táy (tỉnh Hủa Phăn, Lào)

Cửa khẩu Thông Thụ thuộc xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Cửa khẩu Thông Thụ thông thương sang cửa khẩu Nâm Táy thuộc bản Nậm Táy, cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn của Lào.

Cửa khẩu Tam Hợp

Tam Hợp (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) – Thoong My Xay (tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào)

Cửa khẩu Tam Hợp thuộc xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An, Việt Nam.

Cửa khẩu Tam Hợp thông thương với cửa khẩu Thoong My Xay thuộc tỉnh tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào.

Cửa khẩu Cao Vều

Cao Vều (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) – Thoong Phị La (tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào)

Cửa khẩu Cao Vều thuộc địa bàn bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Cửa khẩu Cao Vều thông thương với cửa khẩu Thoong Phị La thuộc bản Mương Chăm, huyện Xăy Chăm Phon, tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.