October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu biên giới Việt – Lào tại tỉnh Quảng Trị

Cửa khẩu Lao Bảo (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – Den Savanh (tỉnh Savannakhet, Lào)

Tuyến xe buýt từ thành phố Huế đến thành phố Đông Hà (Quảng Trị), theo quốc lộ 9, qua cửa khẩu Lao Bảo thẳng đến tỉnh Savannakhet (Lào).

Cửa khẩu Lao Bảo là cửa khẩu quốc tế đường bộ tại vùng đất thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Đây là điểm cuối của quốc lộ 9 tại Km 83.

Cửa khẩu Lao Bảo thông thương với cửa khẩu Den Savanh của Lào, nằm cạnh sông Sepon.

Cửa khẩu La Lay (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

La Lay (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – Lalay (tỉnh Salavan, Lào)

Cửa khẩu quốc tế La Lay là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Cửa khẩu quốc tế La Lay thông thương sang cửa khẩu Lalay ở huyện Sa Mouay, tỉnh Salavan, Lào.

Cửa khẩu Tà Rùng

Tà Rùng (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – La Cồ (tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, Lào)

Cửa khẩu phụ Tà Rùng nằm trên địa bàn xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Tà Rùng thông thương với cửa khẩu La Cồ, thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Sa-va-na-khẹt (Lào)

Cửa khẩu Bản Cheng

Bản Cheng (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – Bản Mày (tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, Lào)

Cửa khẩu Bản Cheng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Cửa khẩu Bản Cheng thông thương với cửa khẩu Bản Mày Phạc Tha Na của huyện Sê Pôn, tỉnh Xavannakhẹt, Lào.

Cửa khẩu Thanh

Thanh (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – Đen Vi Lay (tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, Lào)

Cửa khẩu Thanh toạ lạc tại vùng đất thuộc xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Cửa khẩu Thanh thông thương với cửa khẩu Đen Vi Lay của huyện Mường Noòng, tỉnh Xavannakhẹt, Lào

Cửa khẩu phụ Cóc

Cóc (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – A Xóc (tỉnh Sả Lạ Văn, Lào)

Cửa khẩu phụ Cóc thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Sa Trầm, nằm tại bản Cóc, thôn Trầm, xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Cửa khẩu Cóc nối với Tỉnh lộ 14 (Lìa) ra Quốc lộ 9.

Cửa khẩu phụ Cóc thông thương với cửa khẩu A Xóc thuộc tỉnh Salavan, Lào

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.