October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu biên giới Việt Nam – Cambodia tại tỉnh Long An

Cửa khẩu Bình Hiệp (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Bình Hiệp (tỉnh Long An, Việt Nam) – Pray Vo (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp là cửa khẩu quốc tế đường bộ tại vùng đất xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, Việt Nam. Cửa khẩu là điểm cuối quốc lộ 62.

Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp thông thương với cửa khẩu quốc tế Prey Voa ở khum (xã) Thmei, huyện Kampong Rou, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An, Việt Nam) – Xòm Rông (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu Mỹ Quý Tây là cửa khẩu quốc gia tại vùng đất xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Việt Nam.

Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thông thương với cửa khẩu Sam Reong (Sam Rông), tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Cửa khẩu ở gần chỏm vùng lồi mỏ vẹt trên biên giới Việt Nam – Campuchia.

Cửa khẩu Long Khốt

Long Khốt (tỉnh Long An, Việt Nam) – Xòm Dông (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Long Khốt toạ lạc tại xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Long Khốt thông thương với cửa khẩu Xòm Dông (Samyaong), xã Ruessei Lieb, tỉnh Svay Rieng, Cambodia

Cửa khẩu Vàm Đồn

Vàm Đồn (tỉnh Long An, Việt Nam) – Chòm Loong (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Vàm Đồn toạ lạc tại xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Việt Nam.

Cửa khẩu Vàm Đồn thông thương với cửa khẩu Chòm Loong thuộc tỉnh Svay Rieng, Cambodia.

Cửa khẩu Kênh 28

Kênh 28 (tỉnh Long An, Việt Nam) – Cơ Rúa (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Kênh 28 (Cả Trốt) thuộc ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Kênh 28 thông thương với cửa khẩu Cơ Rúa thuộc tỉnh Svay Rieng, Cambodia.

Cửa khẩu Hưng Điền A (Bình Tứ)

Cửa khẩu phụ Hưng Điền A (còn gọi là cửa khẩu Bình Tứ) toạ lạc tại xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Hưng Điền A thông thương với tỉnh Svay Rieng thuộc Campuchia

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.