October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu biên giới Việt Nam – Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn

Cửa khẩu Hữu Nghị (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Hữu Nghị Quan (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị là điểm đầu của Quốc lộ 1A thuộc vùng đất thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam, cách thành phố Lạng Sơn 17 km về phía bắc, cách Hà Nội 171 km về phía đông bắc.

Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị thông thương với cửa khẩu Hữu Nghị Quan thuộc thị trấn Hữu Nghị, thành phố Bằng Tường, thành phố Sùng Tả, Khu Tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Cửa  khẩu này là cửa khẩu quốc tế. Thời gian làm việc phía Việt Nam là 7h00 – 19h00 giờ Hà Nội (hàng hóa xuất – nhập khẩu trước 16h30). Thời gian làm việc phía Trung Quốc là 8h00 – 20h00 giờ Bắc Kinh (hàng hóa xuất – nhập khẩu trước 17h30).

Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng (Cửa khẩu quốc tế đường sắt)

Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu này nằm gần mốc giới số 1121, 1122 trên biên giới Việt –Trung. Hai bên cửa khẩu là thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và thị trấn Hữu Nghị, thành phố Bằng Tường, Khu Tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Có tuyến xe lửa liên vận quốc tế khởi hành từ ga Hà Nội tới ga Đồng Đăng (Lạng Sơn). Tại đây, hành khách có thể làm thủ tục hải quan xuất cảnh sang Trung Quốc.

Cửa khẩu Tân Thanh

Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Pu Zhai (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Tân Thanh là cửa khẩu tại vùng đất bản Nà Lầu xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Cửa khẩu Tân Thanh cách thành phố Lạng Sơn khoảng 28 km theo đường bộ về hướng bắc tây bắc.

Cửa khẩu Tân Thanh thông thương sang cửa khẩu Pu Zhai (浦寨口岸) ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Cửa khẩu Na Hình

Na Hình (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Jao Ai (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Na Hình hay Cửa khẩu Nà Hình là cửa khẩu tại vùng đất bản Nà Hình, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Cửa khẩu Na Hình thông thương sang cửa khẩu Kéo Ái (Jao Ai) ở trấn Hữu Nghị, thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Cửa khẩu Nà Nưa hay Cửa khẩu Pò Mã

Nà Nưa (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Na Hua (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Nà Nưa hay Cửa khẩu Pò Mã là cửa khẩu tại vùng đất bản Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Cửa khẩu Nà Nưa thông thương sang cửa khẩu Nà Hoa (Na Hua) ở trấn Hạ Đống, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Cửa khẩu Cốc Nam

Cốc Nam (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Lũng Vài (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Cốc Nam là cửa khẩu tại vùng đất bản Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Cửa khẩu Cốc Nam thông thương sang Cửa khẩu Lũng Vài (弄怀口岸, Lộng Hoài) trấn Hữu Nghị, thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Cửa khẩu Chi Ma

Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Ái Điểm (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Chi Ma là cửa khẩu tại vùng đất thôn Chi Ma xã Yên Khoái huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Cửa khẩu Chi Ma là điểm cuối của đường tỉnh 236, và cách thị trấn Lộc Bình 13 km theo đường này về hướng đông bắc.

Cửa khẩu Chi Ma thông thương sang cửa khẩu Ái Điểm (爱店口岸) ở huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Cửa khẩu Bình Nghi

Bình Nghi (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Bình Nhi Quan (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Bình Nghi là cửa khẩu đường sông tại vùng đất bản Pắc Lạn, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Cửa khẩu Bình Nghi cách thành phố Cao Bằng 70 km, cách thị trấn Thất Khê 23 km, theo đường thẳng về hướng đông nam.

Cửa khẩu Bình Nghi thông thương sang cửa khẩu Bình Nhi hoặc Bình Nhi Quan (Ping Er Guan) ở trấn Hữu Nghị, thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.