October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu biên giới Việt – Trung tại tỉnh Quảng Ninh

Cửa khẩu Móng Cái (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) – Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Móng Cái nằm về phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long khoảng 176km, cách Hà Nội 327km. Từ thành phố Hạ Long, theo quốc lộ 18, qua cửa khẩu Móng Cái sang Trung Quốc.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái thông thương sang cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (東興口岸) ở huyện Đông Hưng, thành phố cảng Phòng Thành, Khu Tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cầu Bắc Luân là điểm nối giữa hai thành phố, và là địa điểm được chính phủ hai nước chọn đặt cột mốc đầu tiên để phân định ranh giới quốc gia.

Cửa khẩu này là cửa khẩu quốc tế. Thời gian làm việc phía Việt Nam là 7h00-19h00 giờ Hà Nội. Thời gian làm việc phía Trung Quốc là 8h00 – 20h00 giờ Bắc Kinh.

  • Địa chỉ : đại lộ Hoà Bình, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/szDUgC73FkKCZmGY8

Cửa khẩu Bắc Luân

Cửa khẩu Bắc Luân đặt tại đầu cầu Bắc Luân thuộc vùng đất phường Hoà Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu Bắc Luân phục vụ giao thương đường bộ cho người và hàng hóa. Hiện tại, có cửa khẩu Bắc Luân 1 và Bắc Luân 2 cách nhau hơn 3km.

Cửa khẩu Ka Long

Cửa khẩu Ka Long đặt tại bờ sông Ka Long thuộc vùng đất phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu Ka Long chỉ phục vụ cho hàng hóa giao thương bằng đường thủy.

Cửa khẩu Hoành Mô

Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) – Động Trung (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Hoành Mô là cửa khẩu tại vùng đất thôn Đồng Mô xã Hoành Mô huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh.

Cửa khẩu Hoành Mô là điểm cuối quốc lộ 18C, nối tiếp qua đường tràn tại bãi Đồng Mô trên sông Đồng Mô, thông thương sang cửa khẩu Động Trung (Dong Zhong) ở thành phố cảng Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Bắc Phong Sinh (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) – Lý Hỏa (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh là cửa khẩu tại vùng đất thôn Bảo Lâm, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh là điểm cuối đường tỉnh 340, nối tiếp qua cầu trên sông Ka Long thông thương sang cửa khẩu Lý Hỏa (里火口岸) ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.