October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu biên giới Vietnam – Cambodia tại tỉnh Tây Ninh

Cửa khẩu Kà Tum

Kà Tum (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Chăn Mun (tỉnh Kampong Cham, Cambodia)

Cửa khẩu Kà Tum là cửa khẩu quốc gia tại vùng đất làng Kà Tum, thuộc xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Cửa khẩu Kà Tum thông thương với cửa khẩu Chan Moul (Chăn Mun) huyện Memot, tỉnh Kampong Cham, Campuchia.

Cửa khẩu Mộc Bài (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Bavet (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu Mộc Bài nằm ở phía tây bắc thành phố Hồ Chí Minh, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70km. Tuyến xe buýt trực tiếp khởi hành hàng ngày từ thành phố Hồ Chí Minh tới thị trấn Gò Dầu (Tây Ninh), theo quốc lộ 22A, qua cửa khẩu Mộc Bài đến Phnom Penh, Campuchia.

Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài là cửa khẩu quốc tế đường bộ tại vùng đất xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài là cửa khẩu lớn nhất phía Nam trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia.

Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài thông thương với Cửa khẩu Quốc tế Bavet tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Cửa khẩu Xa Mát (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Xa Mát (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Trapeang Phlong (tỉnh Tboung Khmum, Cambodia)

Cửa khẩu Xa Mát nằm ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Tuyến xe buýt trực tiếp khởi hành hàng ngày từ thành phố Hồ Chí Minh tới thị trấn Gò Dầu (Tây Ninh). Từ đây, tiếp tục theo quốc lộ 22B, qua cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) đến cửa khẩu Tra-peing-phlong thuộc tỉnh Kampong Cham (Campuchia) đến Siêm-riệp (Cam-pu-chia).

Cửa khẩu Phước Tân

Phước Tân (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Bốt Môn (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu Phước Tân là cửa khẩu tại vùng đất thôn Phước Tân, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu Phước Tân là điểm cuối của tỉnh lộ 781.

Cửa khẩu Phước Tân thông thương với cửa khẩu Bos Mon (Bốt Môn), huyện Romdoul, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

  • Địa chỉ : đường ĐT 781, thôn Phước Tân, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/uJYycyiEXiZAhovbA

Cửa khẩu Chàng Riệc

Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Đa (tỉnh Tboung Khmum, Cambodia)

Cửa khẩu Chàng Riệc toạ lạc tại ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu chính Chàng Riệc cách tỉnh lộ 792 của huyện Tân Biên (Tây Ninh) khoảng 100 m, gần cột mốc biên giới số 110.

Cửa khẩu Chàng Riệc thông thương với với cửa khẩu Đa, thuộc xã Đa, huyện Me Mot, tỉnh Tbung Khmum (Campuchia) và cách quốc lộ 7 của Campuchia khoảng 1km

Cửa khẩu Tống Lê Chân

Tống Lê Chân (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Sa Tum (tỉnh Kampong Cham, Campuchia)

Cửa khẩu Tống Lê Chân là cửa khẩu tại vùng đất xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Cửa khẩu Tống Lê Chân thông thương với cửa khẩu Sa Tum tỉnh Kampong Cham, Campuchia.

Cửa khẩu Vạc Sa

Vạc Sa (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Phum Soty (tỉnh Kampong Cham, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Vạc Sa nằm trên địa bàn xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. cách trung tâm xã Tân Hà chỉ khoảng hơn 4 km

Cửa khẩu phụ Vạc Sa thông thương với cửa khẩu Doun Roath (Phum Soty) thuộc tỉnh Kampong Cham, Cambodia.

Cửa khẩu phụ Cây Gõ

Cây Gõ (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Bos Chếk (tỉnh Kampong Cham, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Cây Gõ thuộc xã Lợi Thuận (còn quen gọi là làng Bàu Gõ), huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Cây Gõ thông thương với cửa khẩu Bos Chếk thuộc tỉnh Kampong Cham, Cambodia.

Cửa khẩu Cây Me

Cây Me (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Phum Thonoúk (tỉnh Prey Veng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Cây Me thuộc ấp Cây Me, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Cây Me thông thương với cửa khẩu Tho Loốk, thuộc phum Tho Loốk, xã Chrak Mates, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Cửa khẩu Tân Nam

Tân Nam (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Mơn Chây (tỉnh Prey Veng, Cambodia)

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam thuộc ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam thông thương với cửa khẩu quốc tế Mơn Chây thuộc xã Cra Bao, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Cửa khẩu phụ Tân Phú

Tân Phú (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Kọ (Kampong Cham, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Tân Phú toạ lạc tại xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Cửa khẩu phụ Tân Phú thông thương với cửa khẩu Luong Chrey (Kọ) thuộc huyện Kraek, tỉnh Kampong Cham, Campuchia.

Cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu

Vàm Trảng Trâu (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Doung (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu toạ lạc tại ấp Bến cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu thông thương với cửa khẩu phụ Doung, thuộc ấp Doung, xã Doung, huyện Romeas Hek, tỉnh SvayRieng, Campuchia.

Cửa khẩu Tà Nông

Tà Nông (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Kom Pông Th’Nuông (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu Tà Nông thuộc xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Cửa khẩu Tà Nông thông thương với cửa khẩu Kom Pông Th’Nuông thuộc tỉnh Svay Rieng, Cambodia

Cửa khẩu phụ Long Phước

Long Phước (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Tà Y (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Long Phước thuộc xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Cửa khẩu phụ Long Phước thông thương với cửa khẩu phụ Prey Ta Ey thuộc ấp Ta Pornh, xã Prey Ta Ey, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng

Cửa khẩu phụ Phước Chỉ

Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Brasát (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Phước Chỉ thuộc xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Cửa khẩu phụ Phước Chỉ thông thương với cửa khẩu phụ Brasat, thuộc ấp Kandal, phường Brasat, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Cambodia.

Cửa khẩu phụ Hòa Hiệp

Hòa Hiệp (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Khser Dek (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Hòa Hiệp (bến Năm Chỉ) thuộc xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Cửa khẩu phụ Hòa Hiệp thông thương với cửa khẩu phụ biên giới Khser Dek, thuộc ấp Tros, xã Tros, huyện Romeas Hekm, tỉnh Svay Rieng, Campuchia

Cửa khẩu Long Thuận

Long Thuận (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Kompông S’Piên (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu Long Thuận thuộc xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Cửa khẩu Long Thuận thông thương với cửa khẩu Kompông S’Piên thuộc tỉnh Svay Rieng, Cambodia

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.