October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Bình Hiệp

Cửa khẩu Bình Hiệp (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Bình Hiệp (tỉnh Long An, Việt Nam) – Pray Vo (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp là cửa khẩu quốc tế đường bộ tại vùng đất xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, Việt Nam. Cửa khẩu là điểm cuối quốc lộ 62.

Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp thông thương với cửa khẩu quốc tế Prey Voa ở khum (xã) Thmei, huyện Kampong Rou, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Địa chỉ : ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/KQoDRTi3UX4FzbPQ9

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.