October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Bình Nghi

Bình Nghi (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Bình Nhi Quan (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Bình Nghi là cửa khẩu đường sông tại vùng đất bản Pắc Lạn, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Cửa khẩu Bình Nghi cách thành phố Cao Bằng 70 km, cách thị trấn Thất Khê 23 km, theo đường thẳng về hướng đông nam.

Cửa khẩu Bình Nghi thông thương sang cửa khẩu Bình Nhi hoặc Bình Nhi Quan (Ping Er Guan) ở trấn Hữu Nghị, thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Địa chỉ : bản Pắc Lạn, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/zJaykMTQwK4Rim3P6

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.