October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Cà Roòng

Cà Ròong (tỉnh Quảng Bình, Việt Nam) – Noỏng Mạ (tỉnh Khăm Muồn, Lào)

Cửa khẩu Cà Roòng là cửa khẩu tại vùng đất bản 61, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. “Cà Roòng” là tên suối và tên bản ở trên đường tới trụ sở xã, được dùng để đặt tên đồn biên phòng và tên cửa khẩu. Đường tỉnh 562 nối từ vùng trung tâm huyện đến trụ sở xã Thượng Trạch rồi tới cửa khẩu.

Cửa khẩu Cà Roòng thông thương với cửa khẩu Nong Ma (Noọng Mạ) ở Ban Nong Ma, muang Bualapha, tỉnh Khammouan (Khăm Muộn), Lào.

Địa chỉ : bản 61, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/eZWJw99ANVZdRJ2W7

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.