October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Cao Vều

Cao Vều (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) – Thoong Phị La (tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào)

Cửa khẩu Cao Vều thuộc địa bàn bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Cửa khẩu Cao Vều thông thương với cửa khẩu Thoong Phị La thuộc bản Mương Chăm, huyện Xăy Chăm Phon, tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào.

Địa chỉ : bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/VwJtrUtMCuBio6r27

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.