October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Cha Lo

Cửa khẩu Cha Lo (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Cha Lo (tỉnh Quảng Bình, Việt Nam) – Naphao (tỉnh Khammuane, Lào)

Từ Hà Nội theo quốc lộ 1A đến thị trấn Ba Đồn (huyện Quảng Trạch) rồi theo quốc lộ 12A khoảng 156km, qua cửa khẩu Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) sang Lào.

Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo là cửa khẩu quốc tế trên đèo Mụ Giạ tại vùng đất bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo là điểm cuối quốc lộ 12A trên đất Việt Nam, thông thương sang cửa khẩu Naphao ở huyện Bualapha, tỉnh Khammuane, Lào.

Địa chỉ : bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/bdG8ZERxgJVeqGes7

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.