October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Chi Ma

Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Ái Điểm (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Chi Ma là cửa khẩu tại vùng đất thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Cửa khẩu Chi Ma là điểm cuối của đường tỉnh 236, và cách thị trấn Lộc Bình 13 km theo đường này về hướng đông bắc.

Cửa khẩu Chi Ma thông thương sang cửa khẩu Ái Điểm (爱店口岸) ở huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Địa chỉ : thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/a8U3ghKNypuuHakT9

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.