October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Cốc Nam

Cốc Nam (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Lũng Vài (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Cốc Nam là cửa khẩu tại vùng đất bản Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Cửa khẩu Cốc Nam thông thương sang Cửa khẩu Lũng Vài (弄怀口岸, Lộng Hoài) trấn Hữu Nghị, thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Địa chỉ : bản Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/DpbTGV6rbteQasnY8

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.