October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Hoành Mô

Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) – Động Trung (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Hoành Mô là cửa khẩu tại vùng đất thôn Đồng Mô xã Hoành Mô huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh.

Cửa khẩu Hoành Mô là điểm cuối quốc lộ 18C, nối tiếp qua đường tràn tại bãi Đồng Mô trên sông Đồng Mô, thông thương sang cửa khẩu Động Trung (Dong Zhong) ở thành phố cảng Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Địa chỉ : thị trấn Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/SFhchSm1UdXZHxap7

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.