October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Ka Long

Cửa khẩu Ka Long đặt tại bờ sông Ka Long thuộc vùng đất phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu Ka Long chỉ phục vụ cho hàng hóa giao thương bằng đường thủy.

Địa chỉ : phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/7wAhQTcgnDAWhWnr9

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.