October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Kà Tum

Kà Tum (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Chăn Mun (tỉnh Kampong Cham, Cambodia)

Cửa khẩu Kà Tum là cửa khẩu quốc gia tại vùng đất làng Kà Tum, thuộc xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Cửa khẩu Kà Tum thông thương với cửa khẩu Chan Moul (Chăn Mun) huyện Memot, tỉnh Kampong Cham, Campuchia.

Địa chỉ : làng Kà Tum, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/BgDM5F6MiBfU7tve9

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.