October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Kênh 28

Kênh 28 (tỉnh Long An, Việt Nam) – Cơ Rúa (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Kênh 28 (Cả Trốt) thuộc ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Kênh 28 thông thương với cửa khẩu Cơ Rúa thuộc tỉnh Svay Rieng, Cambodia.

Địa chỉ : ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/4vv2VDDTGVxrFxaU8

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.