October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu La Lay

Cửa khẩu La Lay (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

La Lay (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – Lalay (tỉnh Salavan, Lào)

Cửa khẩu quốc tế La Lay là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Cửa khẩu quốc tế La Lay thông thương sang cửa khẩu Lalay ở huyện Sa Mouay, tỉnh Salavan, Lào.

Địa chỉ : quốc lộ 15D, thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/4ExuG4GYNMHKCA9z6

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.