October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Lao Bảo

Cửa khẩu Lao Bảo (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – Den Savanh (tỉnh Savannakhet, Lào)

Tuyến xe buýt từ thành phố Huế đến thành phố Đông Hà (Quảng Trị), theo quốc lộ 9, qua cửa khẩu Lao Bảo thẳng đến tỉnh Savannakhet (Lào).

Cửa khẩu Lao Bảo là cửa khẩu quốc tế đường bộ tại vùng đất thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Đây là điểm cuối của quốc lộ 9 tại Km 83.

Cửa khẩu Lao Bảo thông thương với cửa khẩu Den Savanh của Lào, nằm cạnh sông Sepon.

Địa chỉ : thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/6HvkRnSPXTDhQh6X7

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.