October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Lào Cai

Cửa khẩu Lào Cai (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Lào Cai (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) – Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), đường bộ.

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai là cửa khẩu quốc tế nằm tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông thương qua cầu Hồ (Hồ Kiều) bắc qua sông biên giới Nậm Thi, tới cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu (河口口岸), thuộc huyện Hà Khẩu, châu tự trị Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Cửa khẩu này là cửa khẩu quốc tế. Thời gian làm việc phía Việt Nam là 7h00 – 22h00 giờ Hà Nội. Thời gian làm việc phía Trung Quốc là 8h00 – 23h00 giờ Bắc Kinh.

Địa chỉ : số 195 đường Phan Bội Châu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/R24ueeeSYmyLLdr56

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.