October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Long Khốt

Long Khốt (tỉnh Long An, Việt Nam) – Xòm Dông (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Long Khốt toạ lạc tại xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Long Khốt thông thương với cửa khẩu Xòm Dông (Samyaong), xã Ruessei Lieb, tỉnh Svay Rieng, Cambodia

Địa chỉ : xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/UuRSqo4w98KUCSgt9

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.