October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Ma Lu Thàng

Cửa khẩu Ma Lu Thàng (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Ma Lù Thàng (tỉnh Lai Châu, Việt Nam) – Kim Thủy Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

Cửa khẩu Ma Lù Thàng là một cửa khẩu quốc tế tại xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Cửa khẩu Ma Lù Thàng thông thương với cửa khẩu Kim Thủy Hà ở xã Na Phà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Cửa khẩu Ma Lù Thàng là điểm cuối quốc lộ 12, cách thành phố Lai Châu 50 km. Cửa khẩu nối sang Trung Quốc qua cầu Hữu Nghị bắc qua dòng nậm Cúm.

Cửa khẩu này là cửa khẩu song phương. Thời gian làm việc phía Việt Nam là 7h00-17h00 giờ Hà Nội. Thời gian làm việc phía Trung Quốc là 8h00 – 18h00 giờ Bắc Kinh.

Địa chỉ : xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/XvecN5ChBf3HZYwk6

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.