October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Mường Khương

Mường Khương (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) – Kiều Đầu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

Cửa khẩu Mường Khương hay cửa khẩu Tung Chung Phố là cửa khẩu quốc gia tại vùng đất thị trấn Mường Khương và xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai.

Cửa khẩu Mường Khương ở điểm cuối quốc lộ 4D, thông thương sang cửa khẩu Kiều Đầu ở thị trấn Vân Sơn huyện Mã Quan tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Địa chỉ : thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/S5tUmpApnGK5F62z8

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.