October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An, Việt Nam) – Xòm Rông (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu Mỹ Quý Tây là cửa khẩu quốc gia tại vùng đất xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Việt Nam.

Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thông thương với cửa khẩu Sam Reong (Sam Rông), tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Cửa khẩu ở gần chỏm vùng lồi mỏ vẹt trên biên giới Việt Nam – Campuchia.

Địa chỉ : ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/Vf8inT4SHXkPQsgU7

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.