October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Na Hình

Na Hình (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Jao Ai (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Na Hình hay Cửa khẩu Nà Hình là cửa khẩu tại vùng đất bản Nà Hình, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Cửa khẩu Na Hình thông thương sang cửa khẩu Kéo Ái (Jao Ai) ở trấn Hữu Nghị, thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Địa chỉ : bản Nà Hình, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/NQzEoReoobPAFUdV9

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.