October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Nà Nưa

Cửa khẩu Nà Nưa hay Cửa khẩu Pò Mã

Nà Nưa (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Na Hua (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Nà Nưa hay Cửa khẩu Pò Mã là cửa khẩu tại vùng đất bản Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Cửa khẩu Nà Nưa thông thương sang cửa khẩu Nà Hoa (Na Hua) ở trấn Hạ Đống, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Địa chỉ : bản Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/SfBXmdd2HcTuantf7

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.