October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Nam Giang

Nam Giang (tỉnh Quảng Nam, Việt Nam) – Đắc Ta Oọc (tỉnh Xê Kông, Lào)

Cửa khẩu Nam Giang hay cửa khẩu Đăk Ôc là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Cửa khẩu Nam Giang là điểm cuối của quốc lộ 14D.

Cửa khẩu Nam Giang thông thương với cửa khẩu Dak Ta Ook (Đăk Tà Oọc) ở Ban Dak Ta Ook, muang Dak Cheung, tỉnh Sekong, Lào.

Địa chỉ : QL14D, xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/wEac4zaXCeS5e3Ff9

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.