October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu phụ Cây Gõ

Cây Gõ (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Bos Chếk (tỉnh Kampong Cham, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Cây Gõ thuộc xã Lợi Thuận (còn quen gọi là làng Bàu Gõ), huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Cây Gõ thông thương với cửa khẩu Bos Chếk thuộc tỉnh Kampong Cham, Cambodia.

Địa chỉ : xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/TdzB9pg95R7MVWbZA

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.