October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu phụ Cóc

Cóc (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – A Xóc (tỉnh Sả Lạ Văn, Lào)

Cửa khẩu phụ Cóc thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Sa Trầm, nằm tại bản Cóc, thôn Trầm, xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Cửa khẩu Cóc nối với Tỉnh lộ 14 (Lìa) ra Quốc lộ 9.

Cửa khẩu phụ Cóc thông thương với cửa khẩu A Xóc thuộc tỉnh Salavan, Lào

Địa chỉ : bản Cóc, thôn Trầm, xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/sz61zQnuMmB6P7RY7

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.