October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Phước Tân

Phước Tân (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Bốt Môn (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu Phước Tân là cửa khẩu tại vùng đất thôn Phước Tân, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu Phước Tân là điểm cuối của tỉnh lộ 781.

Cửa khẩu Phước Tân thông thương với cửa khẩu Bos Mon (Bốt Môn), huyện Romdoul, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Địa chỉ : đường ĐT 781, thôn Phước Tân, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/uJYycyiEXiZAhovbA

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.