October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) – Namkan (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào)

Từ huyện Diễn Châu (Nghệ An), theo quốc lộ 7, qua cửa khẩu Nậm Cắn (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) sang Xiêng-khoảng, Lào.

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất làng Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn ở điểm cuối quốc lộ 7A, thông thương sang cửa khẩu Namkan tại vùng đất bản Din Dan muang Nong Het tỉnh Xiengkhuang, Lào.

Địa chỉ : QL 7, làng Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/KPHHZFPNxFdvPUZg7

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.