October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Tà Nông

Tà Nông (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Kom Pông Th’Nuông (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu Tà Nông thuộc xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Cửa khẩu Tà Nông thông thương với cửa khẩu Kom Pông Th’Nuông thuộc tỉnh Svay Rieng, Cambodia

Địa chỉ : xã Hòa Thạnh, Châu Thành, Tây Ninh

Bản đồ chỉ đường Google Map :  https://goo.gl/maps/s7dRazaEiu9uQjR37

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.