October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Tà Rùng

Tà Rùng (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – La Cồ (tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, Lào)

Cửa khẩu phụ Tà Rùng nằm trên địa bàn xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Tà Rùng thông thương với cửa khẩu La Cồ, thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Sa-va-na-khẹt (Lào)

Địa chỉ : xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/nUqjpFP4tgzqjc2p9

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.